Izsoles

Ir divi izsoles veidi – spēlētāju izsole un FL izsole:

Spēlētāju izsole

 1. Spēlētāju izsolē izlikts spēlētājs līdz izsoles beigām nav pieejams nevienai komandai. Šis punkts neattiecas uz valsts izlašu spēlēm.
 2. Spēlētāja izsolē izliekošās komandas vadītājs nosaka spēlētāja sākuma cenu. Minimālā izsolīšanas summa ir 0.1 milj. vai 10% no iepriekšējā solījuma, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.
 3. Spēlētājs spēlētāju izsolē sāk izsolīties trīs diennaktis (neskaitot brīvdienas) pēc tā ielikšanas.
 4. Katrs nākamais solījums ir par 10% lielāks nekā pēdējais.
 5. Visi solījumi kopā nevar pārsniegt 120% no komandas līdzekļiem.
 6. Spēlētāju iegūst tā komanda, kuras solījums ir noturējies vienu diennakti pēc trīs diennakšu termiņa baigām, neskaitot brīvdienas, vai arī tas tiek atgriezts komandai kura to izsola, ja neviens nav nosolījis trīs diennaktis neskaitot brīvdienas.
 7. Par spēlētāja izsolīšanu komanda kura izlika izsolē spēlētāju samaksā FL kasē 10% no izsolītēs cenas vai 0,1 miljonus atkarībā no tā kura summa ir lielāka, arī tad, ja spēlētājs tiek atgriezts izsolītāja komandā.

FL izsole

 1. FL izsole notiek pēc FL vadības lēmuma un tā var notikt jebkurā sezonas nedēļā. (var arī nenotikt)
 2. Izsolāmo spēlētāju sarakstu izstrādā FL vadība.
 3. Izsole noslēdzas izsludināšanas nedēļas piektdienā pēc regulārā turnīra spēlēm.
 4. Katra spēlētāja sākuma cenu nosaka FL vadība.
 5. Izsolē tiek piedāvāti ne mazāk kā 5 spēlētāji.
 6. Komandas drīkst iegādāties jebkuru skaitu spēlētāju, taču kopējā solītā summa nedrīkst pārsniegt 120% no komandas budžeta.
 7. Izsolei iesniegtās likmes nav maināmas un atsaucamas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.