Kur iekrāt savu brīvo naudu

FinansesBankas saviem klientiem piedāvā izveidot finanšu rezervi neparedzētiem gadījumiem, aicinot izvēlieties naudu uzkrāt krājkontā – vienkāršākajā veidā, kāds iespējams, izmantojot banku pakalpojumus. Līdzekļi krājkontā ir nošķirti no ikdienas tēriņiem, tātad no norēķinu jeb algas konta, tādējādi radot lielāku iespēju naudai tapt uzkrātai. Finanšu līdzekļus krājkontā, ja tie domāti drošībai un „drošības spilvena” izveidei, iesaka glabāt triju līdz sešu mēnešu ienākumu apmērā. Krājkonts varētu būt arī paredzēts, lai tajā uzkrātu naudu noteiktam mērķim, piemēram, bērnu nākotnei (izglītībai, patstāvīgas dzīves sākumam), bērnu kāzām, auto izdevumiem, sezonas un citiem izdevumiem.

Mērķi definēt vēl nenozīmē uzsākt tā realizāciju. Ir vajadzīgs plāns, kā sasniegt rezultātu. Daudzi banku klienti izvēlas papildināt krājkontu, noformējot regulāro maksājumu no algas. Tas ir droši, jo tikko iemaksātas algas daļa uzreiz tiek pārskaitīta krājkontā. Arī ieskaitot tajā summas pēc citiem principiem un vajadzībām, piemēram, paralēli regulārajām iemaksām papildinājumu veicot, kad rodas citas iespējas, notiek virzība tuvāk mērķim.

Krājkontu papildināšana ir neierobežota. Krājkonts ir beztermiņa noguldījuma veids, kuram, neatkarīgi no tā noguldījuma termiņa, ir konstanta depozīta likme. Uzkrājoties procentiem, krājkonti garantē nelielu, toties drošu peļņu. Veidojot uzkrājumus krājkontā, uzkrājuma pamatsummai tiek pieskaitīti peļņas procenti šādā apmērā: šobrīd Swedbank piedāvā 0,03% gadā, Nordea – sākot no 0,05% gadā, Norvik – 0,1% gadā par uzkrājumiem EUR valūtā. Vairums banku klientu Latvijā saņem peļņas procentus reizi ceturksnī. Krājkonts ir depozīta veids (depozīts – noguldījums), kurā iekrāto naudu iespējams izņemt pēc pieprasījuma. Naudas pārskaitīšana klienta norēķinu kontā iespējama, 7 dienas (Norvik, Swedbank, Nordea) vai 3 dienas (SEB) iepriekš brīdinot banku. Šādā gadījumā naudu var izņemt bez maksas. Ja klients vēlēsies izņemt naudu nekavējoties, no summas jāmaksā maksa par naudas izņemšanu (0,4% Swedbank, 0,5% Nordea klientiem, 0,5% Norvik banka, 0,5% SEB banka). Nedaudz atšķiras ABLV Bank piedāvājums, ļaujot izvēlēties Extra krājkontu, kura peļņas procenti ir nedaudz augstāki, taču banka jābrīdina 33 dienas iepriekš par vēlmi izņemt līdzekļus. Ienākumu no kapitāla kopš 2010. gada 1. janvāra tiek aplikti ar nodokli 10% apmērā, un banka nodrošina nodokļa ieturēšanu pie peļņas procentu izmaksas, tas ir, reizi ceturksnī, vai naudas izmaksas brīdī.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.