Mūsu tirgus cenas gadiem

Atkarībā no cenu pieauguma tempa atklātā inflācija var būt: lēna, kad cenu pieauguma temps ir 3-5% gadā. Šajā robežās inflācijai ir visai nekaitīgs raksturs. Mērena, kad cenu pieauguma temps ir līdz 10% gadā. Tāda inflācija ir normāla valstīm, kuras attīstās un industrializējas. Statuja, kad cenu pieauguma temps ir 20-200% gadā. Nauda zaudē vērtību un tiek ātri pārvērsta precēs. Hiperinflācija, kad cenu pieauguma temps pārsniedz 50% mēnesī. Naudas vērtība krītas tik strauji, ka tā vairs nespēj veikt savas funkcijas. Starpība starp cenām un darba algu kļūst katastrofāla, cieš pat vislabāk situētā sabiedrības daļa.

Inflācijas periodā pieaug dzīves dārdzība. Lai noturētu dzīves līmeni, nominālie ienākumi jāpalielina vismaz tādos pašos tempos, kādi ir inflācijas tempi. Dažas iedzīvotāju grupas pašas nevar palielināt savus ienākumus, piemēram, pensionāri. Lai noturētu šo sociālo slāņu dzīves līmeni nemainīgu, jāpalielina sociālās izmaksas. Savukārt, šīs palielināšanas iespējas ir atkarīgas no reālās ekonomiskās situācijas. Parasti pielieto ienākumu indeksāciju, taču tā vienmēr atpaliek, un zaudējumus nekad pilnībā nekompensē. Turklāt pastāv arī uzskats, ka algu indeksācija kaitē ekonomiskai, jo zūd orientieri starp padarīto un saņemto, bet tas mazina stimulus strādāt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.